onsdag 22 december 2010

Östra Vingåkers kyrkstall


Östra Vingåkers kyrkstall i Södermanland byggt i början
av 1800-talet är byggnadsminne. Ytterst få kyrkstall är
bevarade. 1858 upphörde den obligatoriska kyrkoplikten
i Sverige fram tills dess var kyrkbacken de flesta svenskars
centrum. Efter högmässan träffades man och fick höra de
senaste nyheterna. Under högmässan ställdes hästarna i
kyrkstallet. Ursprungligen hade varje gård sitt eget stall.
Så småningom byggdes dessa ihop.
Hela miljön vid Östra Vingåkers kyrka har ett stort
kulturhistoriskt värde.