måndag 10 juni 2013

Dansk Industris nya HQ lyser upp Köpenhamns centrumMitt inne i Köpenhamns centrum och granne med Tivoli invigde idag Dansk Industri sitt om- och tillbyggda huvudkontor. Transform arkitekter i Århus har ritat det nya huset. 

          Foto: Christian Badenfelt

Rådhusplatsens gamla tunga tegelbyggnader speglar sig numera i den nya lätta glasfasaden och Köpenhamns centrum har fått ett nytt utseende inte minst kvällstid när fasadbelysningen skiftar i olika uttryck. se video här