tisdag 26 maj 2015

LEKPLATSEN SOL VIND och VATTEN


    SOL VIND OCH VATTEN i Båstad

                            Foto:Isabella Malmnäs                       

   
    Lekplatsen SOL VIND och Vatten ritad av Teutsch Landskapsarkitekter AB
   är en tillgång för alla åldrar alldeles intill havet nära hamnen i Båstad

Foto:Isabella Malmnäs