torsdag 22 februari 2018

Arkitektur inspirerad av musik vid Maggie´s Centre Barts i London


Samtliga foton i inlägget © Iwan Baan 

St Bartholomew's Hospital kallat Bart är det äldsta sjukhuset i London grundat  på 1100-talet. Mitt inne bland de äldst bevarade sjukhusbyggnaderna från 1700-talet ligger Maggie´s Centre med sin lysande glasfasad ritad av Steven Holl Architects


Akvarell av arkitekt Steven Holl

Medeltida kyrkomusik inspirerade arkitekten Steven Holl när han designade glasfasaden med glasskivor i olika färger placerade som i ett nothäfte. 
Invändigt ger den ogenomsynliga glasfasaden med de färgade noterna en ljus och luftigt miljö. Högst upp i byggnaden finns en takterrass för aktiviteter som yoga bland annat.Glasfasaden vägg i vägg med arkitekten James Gibbs stenfasad från 1700- talet är ritad med stor hänsyn.