söndag 31 januari 2010

Oscarsbergs Trädgård - en modern barockträdgård

På vägen ut till Skavsta flygplats öster om Nyköping öppnar sig bakom en fortliknande träbyggnad en ovanligt stor kommersiell trädgård.


Trädgården med tillhörande byggnader inklusive ägarnas bostadshus är anlagd med samma strikta symmetri som en gammal barockträdgård med en mittaxel rakt igenom, en allé, en rosenparterr osv.
http://www.oscarsbergstradgard.se/. Läs gärna mitt reportage från Oscarsberg i Riksförbundet Svensk Trädgårds tidning Hemträdgården nr 1/2010 http://www.tradgard.org/

fredag 22 januari 2010

Riv lekplatsen!

Riv lekplatsen! var rubriken på ett debattinlägg i Uppsala Nya Tidning våren 2008 på temat barn i staden. Inlägget finns att läsa här www.white.se/issue?riv-lekplatsen. Det var skrivet av tre landskapsarkitekter från White och kan ses som en appell för nytänkande kring planeringen för lek. Jag träffade artikelförfattarna i höstas för att prata vidare om frågan och min artikel finns att läsa i tidningen Utemiljö nr 8 2009. www.utemiljo.com/

Debattinlägget kan sammanfattas med att det är tid att riva lekplatsen- rent mentalt, eftersom planeringen för barn har fastnat i iordningsställande av små praktiska barnreservat, när den verkligt stora frågan är hur staden som helhet kan bli en bättre plats att växa upp i. Charlotta Råsmark, en av författarna, deltog senare i en konferens i Oslo där barn i staden diskuterades och i min artikel redogör hon för sina ideer som hon presenterade där om hur staden - den täta storstaden - kan bli mer barnvänlig genom anläggandet av gröna stråk som slingrar sig fram genom kvarteren delvis för lek men också som grönare och lugnare gator för alla.tisdag 12 januari 2010

Jimmys

Inbäddade i snön i den mörka, kalla vinternatten lyser landskapsarkitekten Monica Goras rödoranga Jimmys upp stadsparken i Katrineholm.

Skulpturerna är tillverkade i glasfiberarmerad polyesterplast i olika färger och finns på många platser i Sverige och utomlands. Förutom som värmande ljuskälla fungerar de som populära lekskulpturer att klättra och sitta på. http://www.gora.se/

lördag 9 januari 2010

Ladugårdarna vid Claestorp från 1720-tal


Claestorps säteri som ligger knappt en mil sydväst om Katrineholm i närheten av Östra Vingåkers kyrka
har för denna del av landet numera ovanliga ladugårdsbyggnader. De vitputsade och rödfärgade korsvirkes husen har behållits intakta sedan 1720-talet.

Claestorp är byggnadsminne tack vare sin välbevarade gårdsmiljö med många hus för olika ändamål. http://www.claestorp.se/