fredag 22 januari 2010

Riv lekplatsen!

Riv lekplatsen! var rubriken på ett debattinlägg i Uppsala Nya Tidning våren 2008 på temat barn i staden. Inlägget finns att läsa här www.white.se/issue?riv-lekplatsen. Det var skrivet av tre landskapsarkitekter från White och kan ses som en appell för nytänkande kring planeringen för lek. Jag träffade artikelförfattarna i höstas för att prata vidare om frågan och min artikel finns att läsa i tidningen Utemiljö nr 8 2009. www.utemiljo.com/

Debattinlägget kan sammanfattas med att det är tid att riva lekplatsen- rent mentalt, eftersom planeringen för barn har fastnat i iordningsställande av små praktiska barnreservat, när den verkligt stora frågan är hur staden som helhet kan bli en bättre plats att växa upp i. Charlotta Råsmark, en av författarna, deltog senare i en konferens i Oslo där barn i staden diskuterades och i min artikel redogör hon för sina ideer som hon presenterade där om hur staden - den täta storstaden - kan bli mer barnvänlig genom anläggandet av gröna stråk som slingrar sig fram genom kvarteren delvis för lek men också som grönare och lugnare gator för alla.