lördag 9 januari 2010

Ladugårdarna vid Claestorp från 1720-tal


Claestorps säteri som ligger knappt en mil sydväst om Katrineholm i närheten av Östra Vingåkers kyrka
har för denna del av landet numera ovanliga ladugårdsbyggnader. De vitputsade och rödfärgade korsvirkes husen har behållits intakta sedan 1720-talet.

Claestorp är byggnadsminne tack vare sin välbevarade gårdsmiljö med många hus för olika ändamål. http://www.claestorp.se/