tisdag 8 december 2009

Växthusen vid Ericsbergs slott

Ericsbergs slott som ligger en dryg mil öster om Karineholm utefter väg 52 mot Nyköping är ett av Sveriges förnämsta barockslott med en stor parkanläggning och historiskt intressanta växthus.


Gamla växthus är ett kulturarv som håller på att försvinna och för att få en översikt över kvarvarande historiska växthus vid slott och herrgårdar beslöt Riksantikvarieämbetet år 2000 att låta göra en inventering. Inventeringar gjordes först i Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län och senare även i Stockholms och Västmanlands län. Arkitekten Ingela Andersson som utfört inventeringarna berättar att det oftast funnits någon typ av orangeri eller växthus vid alla herrgårdar under årens lopp men att många av dessa försvann under 1960- och 1970-talen då flera revs eller byggdes om.
Vid Ericsbergs slott i Södermanland finns i en södersluttning vid Ericsbergssjön en grupp gamla växthus perfekt placerade i direkt närhet till vatten och med många soltimmar. De nedre växthusen som fortfarande används för odling är i relativt bra skick. Tyvärr finns det inga uppgifter om när de byggdes. Men med ledning av äldre foton är det rimligt att anta att de första växthusen uppfördes någon gång vid 1800-talets mitt skriver Ingela Andersson i sin inventering medan landskapsingenjören Richard Saxvold som är ansvarig för hela parkanläggningen gissar på sent 1700-tal. Ericsberg är en av få privata slotts/herrgårdsträd­gårdar i Sverige som sköts av en an­ställd trädgårdsmästare vilket också bidragit till att växthusen fått vara kvar även om det är i ändrat och anpassat skick.

Under årens gång har växthusen byggts till och byggts om i olika faser. Glas­taken i alla växthusbyggnader var fram till i slutet av 1800-talet konstruerade av stora fönsterbågar som kunde lyftas av under sommaren när det blev för varmt eller när de behövde repareras . Om fönsterbågarna var i passande storlek kunde de även lyftas av för att användas i bänkgården. Ventilationen skedde med skjutfönster i glastaken och öppningsbara fönster i framkant. Glastaken med stora fönsterbågar är nu ersatta av glasrutor som ligger direkt på takens stomme av trä.
De nedre växthusen är delvis nedgrävda i sluttningen och består av ett ensidigt växthus med fikon och vindruvor och ett sadeltaksväxthus med persikor. De över 100 år gamla fikonträden är några av landets äldsta och av den mest härdiga sorten eftersom växthusen numera står ouppvärmda hela vintrarna.


Parkanläggningen är öppen för besökare året om. En guidad tur kan beställas av parkens trädgårdsmästare vilken omfattar visning av orangeriet och växthusen. Mer info http://www.ericsberg.se/
Del av artikel som var införd i GLAS nr 2/2008, tel.nr 08 4539070. http://www.gbf.se/

fredag 4 december 2009

Växthus med anor

I Katrineholms kommun finns flera gamla växthus. De äldsta växthusen tillhör Ericsbergs Säteri. I min nästa blogg kommer en artikel om dessa. Inom kommunen finns även två gamla fina Handelsträdgårdar vilka båda är till salu. Den äldsta är Valla Handelsträdgård från 1928 mer info här www.vallahandelstradgard.com/ och den andra är Johanssons Handelsträdgård som öppnade till första advent 1965 mer info här www.interflora.se/store.asp?StoreID=988

Ericsbergs slott fotograferat intill ett av växthusen