torsdag 6 december 2012

Hornsbergs strandpark vann Sienapriset 2012

illustrationsplan Nyréns Arkitektkontor

Hornsbergs strandpark ritat av
Nyréns Arkitektkontor med Bengt Isling 
som ansvarig landskapsarkitekt vann 
Sienapriset för årets bästa utemiljö med 
motiveringen "för den byggda strandparken
Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv 
– ett samtida möte mellan staden och vattnet. 
Ett välkommet nytillskott i en lång svit av 
Stockholmska strandpromenader”. mer info

Strandparken på Kungsholmen i Stockholm
 intill Essingeleden är byggd på utfylld mark 
i Ulvsundasjön i ett tidigare industriområde
som nu omskapas till ett nytt bostads- och 
kontorsområde. mer info 


                                              flygfoto Lennart Johansson Stockholms stad