fredag 30 september 2011

Rester av bostäder från medeltiden i Nyköping

Nyköping ca 10 mil söder om Stockholm intill Skavsta flygplats är en av Sveriges äldsta städer. En större arkeologisk utgrävning pågår mitt inne i centrum i kvarteret Åkroken som visar rester av den medeltida stadens bostadshus. Rester har även hittats från en större byggnad som preliminärt daterats till 600-talet e.Kr. Med tanke på läget kan det röra sig om ett stort båthus en så kallad naust.

På en vepa vid utgrävningen visar den här teckningen hur ett hamnområde i en högmedeltida mindre stad kunde se ut. Nyköping var en viktig hamnstad med många internationella kontakter det visar de föremål som hittats.


Utgrävningarna pågår till den 21 oktober
Den större röda byggnaden på planskissen är nuvarande Stadshuset

Idylliska Åkroken fotograferad tidigare i dag