söndag 5 december 2010

BaNanna Park i Köpenhamn

Illustration Schonherr A/S

På en tomt vid Nannasgade i Köpenhamn som tidigare kallats giftmarken eftersom ett oljeraffinaderi legat där har numera det betydligt trevligare namnet BaNanna Park sedan marken omvandlats till en grön oas. Parkens namn inspirerade arkitekterna till skapandet av två ca 1,5 m höga jordvallar en i gräs och en med en intensivt gul gummibeläggning.

Foto: Köpenhamns kommun

Vid entrén till parken är en 14 m hög klätterportal placerad
där bland annat en klätterklubb håller till. Parken designades
av Nord arkitekter i samarbete med de boende i området.
Detaljprojekteringen utfördes av Schonherr landskapsarkitekter.

Lindblad trycktes in i asfaltsbeläggningen intill ingången där det står flera gamla lindträd.