måndag 16 november 2009

Nordiskt landskap översatt till arkitektur och mattor
I nästa nummer av tidskriften UTEMILJÖ som kommer ut
den 15 december har jag en liten artikel om två aktuella
utställningar i Stockholm. http://www.utemiljo.com/dynamic/start.asp

Caspar David Friedrich – Den besjälade naturen och
åtta samtida kommentarer som visas t o m 10 januari
2010 på Nationalmuseet.

MÄRTA FLYGER IGEN! 90 år med Märta Måås Fjetterström
som visas t o m 6 januari 2010 på Liljevalchs konsthall.