torsdag 19 november 2009

Läget?

Min text plus några foton finns publicerad i glasbranschföreningens tidskrift GLAS nr 4/2009. www.gbf.se.


Evolution och inte revolution sa arkitekt Bjarke Ingels från BIG om det danska läget när Alvar Aaltosällskapet och Arkitekturmuseet med stöd av Karin och Bruno Mathssons fond med flera arrangerade ett laddat symposium tidigare i höstas om arkitekturens villkor i Norden.
Arkitekt Gert Wingårdh delade med sig egna upplevelser av olikheter i länderna. I Danmark till exempel kan man ta några bloss mitt i en förhandling och i de andra länderna säger man vad man tycker och tänker om varandra medan vi här i Sverige väntar tills efteråt och då bakom ryggen på varandra.
Katedralruinen i Hamar som glasats in var ett av de exempel som redaktören Ingerid Helsing Almaas visade av vad som drar till sig besökare till Norge där utvecklandet av en mer komplex förståelse för naturen är viktigare än trender som postmodernismen.
Designerns nationalitet är för det mesta irrelevant, berättade Antti Nousjoki från Finland som visade arkitekterna Alas scenkonsthus i Kristiansand i Norge som ska vara klart 2011. Kristina Grange presenterade sin doktorsavhandling ”Arkitekterna och byggbranschen; om vikten av att upprätta ett kollektivt självförtroende.”, Peter Davey tidigare redaktör för Architectural Review föreläste om den nordiska arkitekturens utveckling 1975 – 2005, Berry Bergdoll från MoMA pratade om hur norden uppfattas i dag och tyckte att ordet Skandinavien hörs mindre nuförtiden.
Bjarke Ingels påminde i sitt showliknande anförande om Expo 2010 Shanghai i Kina som kommer att ha temat Better City Better Life och jämförde; de har fler och fler bilar medan vi har fler och fler cyklar och free city bikes, de har berömda poeter vi har H C Andersen, de har en drake medan vi har en svan, de har kinesiska muren och vi har lille havfrue som vi tar med till Shanghai. Så bli inte förvånade om ni kanske ser en cool panda i stället på stenen i Langelinie under maj t o m december nästa år.


Bjarke Ingels framförande finns på Internet via arkitektfirmans hemsida
www.big.dk
alternativ direktlänk
http://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales.html