måndag 30 november 2009

Malmös nya centralstation


Malmö C får ny glashall med kinesiskt wiresystem

Den 12 oktober fick jag gå runt på byggarbetsplatsen och även upp ovanpå det nya glastaket över Malmö nya centralstation tillsammans med Joakim Borgstrand som är VD för företaget UBA - Uno Borgstrand AB i Malmö - vilka levererat allt glas till den nya glashallen. Med oss var arkitekten Carl Kylberg - nära släkt med konstnären Carl Kylberg - från Metro Arkitekter som ritat glashallen http://www.metroarkitekter.se/ och Fredrik Liliedahl projektansvarige från UBA. Min text om den nya glashallen vars bärande material är glas och stål och med ett för Sverige nytt wiresystem http://www.uba.se/ från Kina finns att läsa i glasbranschföreningens tidskrift GLAS nr 4/2009 tel.nr 08 7539070. http://www.gbf.se/