lördag 30 juli 2011

1000 års byggande på Arkitekturmuseet i Stockholm

1000 års byggande i Sverige
visas i modeller på Arkitekturmuseets basutställning mer info här
Modeller av olika hustyper som långhuset och korsvirkeshuset visas
men också berömda arkitektoniska verk som Stadsbiblioteket och
Engelbrektskyrkan i Stockholm.
Förutom husmodeller visa även bland annat den här
modellen av den äldre Katarinahissen som byggdes på
1880-talet den nuvarande byggdes 1935.