lördag 9 juli 2011

Mattisborgen i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, Sverige.

Mattisborgen är årets nyhet och den största satsningen hittills i Astrid Lindgrens Värld med en investering på drygt 55 miljoner kronor. PEAB har under våren byggt upp en Ronja Rövardotter Värld omfattande en 300 kvm stor borg i tre våningar inne i den s k Mattisskogen på 5000 kvm med Glupafallet på 8 meter och en fallhöjd på 4 meter. Mer info här om bygget.