tisdag 1 juni 2010

Malmös nya akut- och infektionsklinik
Akut- och infektionskliniken är ritad av arkitekt Jörn Held vid arkitektfirman C. F. Möller
i Århus Danmark. Utmärkande är nya, djärva glasdetaljer utförda av Uno Borgstrand AB i Malmö.

Den konstnärliga utsmyckningen "La Familia" i entrén består av en mängd Jimmys designade av arkitekt Monica Gora, GORA art&landscape i Malmö.