torsdag 17 juni 2010

Fickparker - Pocket Parks


En fickpark är en mini park ofta anlagd på en liten bit
outnyttjad mark mitt inne i en stadskärna. Läs här om
den berömda pocketparken Paley Park i New York.
Fridegårdsparken i Enköping är en av de första
fickparkerna i Sverige.


En fickpark kan också vara en park i parken eller kanske
som här ett grönt rum inne i en större park. Fotot från
Drömparken i Enköping. Läs mer här om Enköpings
vitt kända parker.

Inte en fickpark men ett grönt rum är numera Bysis torg vid den hårt
trafikerade Hornsgatan på Söder i Stockholm. Tidigare var platsen en
parkeringsplats för bilar. Bilarna togs bort. Istället planterades träd
och blommor och en liten grön oas skapades mitt i den hårda miljön.