lördag 8 maj 2010

Uppsalas nya CentralstationTerminalbyggnaden är ritad av Wåhlin arkitekter

Utemiljön är ritad av White arkitekter