lördag 22 maj 2010

Millesgårdens trädgårdfoto från Wikipedia

Millesgården skapades i början av 1900- talet av konstnärerna Olga och Carl Milles. Inga barn föddes i deras äktenskap så förmodligen var det därför de skänkte Millesgården till svenska folket på 1930-talet.


Trädgården är spännande med Carl Milles skulpturer som finns överallt och de många branta stentrapporna till de olika terrasserna i flera nivåer.