torsdag 20 april 2017

Ljusa öppna ytor på förskola i Toulouse, Frankrike

Ombyggnaden av en förskola i Toulouse i Frankrike av OECO Architectes har resulterat i en ljus och öppen lekmiljö för barnen. 

    
             Stora glaspartier ända ner till golvet ger de små barnen kontakt med utemiljön


   
              Stora glaspartier inne i förskolan ger rymd och ljus liksom den genomgående ljusa färgsättningen i gult och vitt.
                                                                                  Samtliga foton © Julien Lanoo