fredag 5 juni 2015

BIG ritar Västerås nya resecentrum


Västerås nya resecentrum under ett jättelikt tak utarbetat av danska arkitektfirman BIG i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund kommer att samla kollektivtrafik, cyklister och fotgängare samtidigt som det kommer att ge hela området en identiteten och bidra till en enkel och tydlig orientering,

                        Samtliga bilder från arkitektfirman BIG mer info här.

     
   Det 12.000 m² stora resecentret blir en djärv och modern byggnad.


     
Det livliga och urbana resecentret kommer att sammanbindas med det historiska Västerås.  
     

    Cykelpassager i modern dansk stil.