fredag 10 juni 2011

“LES CABANYES” Barcelona

Design studio ARQTEL Barcelona har ritat den här nya inbjudande för- och lågstadieskolan "Les Cabanyes" i Katalonien.

Fotografier av Eugeni Pons