lördag 2 april 2011

Kuggen - Lindholmen Science Park i Göteborg


Kuggen är ett runt hus i fem våningar med en kuggdrevs inspirerad fasad vid Lindholmens
Science Park i Göteborg.
Inflyttning i huset påbörjas i nästa vecka men invigningen sker först i september. Verksamheten i Kuggen ska fungera som ett kugghjul mellan näringsliv och akademin. Wingårdhs Arkitektkontor har ritat Kuggen.