torsdag 3 mars 2011

SEBs nya huvudkontor i Köpenhamn


SEBs nya omtalade och prisbelönta - Årets Store Arne -
huvudkontor i Köpenhamn består av två mjukt böljande
10 vånings byggnader med fasader i vackert blågrönt glas
och koppar ritat av Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Det 25.000 kvm stora byggnadskomplexet ligger ca 500
meter från Huvudbangården vid ett av Köpenhamns mest
trafikerade vägkorsningar intill Kalvebod Brygge.

Byggnaderna är uppbyggda kring nio torn som invändigt
ser ut att ha en rå betongyta. I tornen finns hissar, trappor,
toaletter och teknikutrymmen.

En helt unikt park utformad som ett bergliknande landskap
utfört i vit betong med träd,buskar och gräs är ritad av SLA
landskapsarkitekter i samarbete med Lundgaard & Tranberg
Arkitekter. Parken sträcker sig upp 7 meter över gatunivån
och är både integrerad med och binder samman byggnaderna.