måndag 24 januari 2011

Stadsdel med fokus på solenergi

Målsättningen för den nya stadsdelen Vallda Heberg utanför
Kungsbacka är att nästan hälften av energin ska komma från
solen. Bostadshusen är ritade med en takvinkel på 70 grader
vända mot söder för att kunna fånga solen optimalt på våra
breddgrader här i Sverige.
Arkitekt är Håkan Markgren och byggare är NCC i samarbete
med norska Eksta Bostads AB mer info här
Visionen på sikt är ett plusområde som kommer att ge energi
bland annat är det tänkt att energigräs ska odlas på området.