torsdag 11 november 2010

Gröna Tak - grönare städer

Tak på byggnaden 8tallet. Foto av Ulrik Reeh

På en bygg fackmässa i Norrköping i går informerade Veg Tech Sveriges ledande leverantör av vegetationsteknik om bl a gröna tak.

Fördelarna är många med gröna tak


8talllet är en 60 000 kvm stor bostads, handel och kontorsbyggnad i Örestad, Köpenhamn som vann Scandinavian Green Roof Award 2010. Arkitektfirman BIG Bjarke Ingels Group har på ett helt nytt sätt använt 1700 kvm gröna tak som uttrycksmedel i den arkitektoniska gestaltningen.

8 tallet fotograferat av Ty Stange