måndag 8 februari 2010

Östra Torget i NyköpingDetalj av karta över Nyköping före branden 1665 med Alla Helgona Kyrka och Östra Torget.September 2008 återinvigdes Östra Torget i Nyköping efter en omfattande omgestaltning som man nu nästan 1,5 år senare kan konstatera blev mycket lyckad även beträffande biltrafiken. Torget är ett s k gångfartsområde vilket innebär att all trafik även cyklar inte får köra fortare än gångfart och att all trafik sker på de gåendes villkor.Nyköping ligger vid kusten en knapp timmes resa söder om Stockholm och är en av Sveriges äldsta städer. Östra Torget med den populära bröllopskyrkan, Alla Helgona kyrka, i centrum har i och med omgestaltningen fått tillbaka lite medeltidskänsla.Den nya markbeläggningens randiga mönster utgår från kyrkans symmetri och landar därför lite snett mot Prosten Pihls 1700-tals gård tvärs över torget vilket ger en spännande effekt.
Belysningen var en viktig del i skapandet av en rumskänsla. Ett varmt behagligt ljus lyser upp torget som en scen under den mörka tiden. De stora, gamla lindarna liksom när våren kommer påskliljor, blå skilla med flera blommor understryker också rumskänslan.